BMPACS Server

BMPACS Сървър е мулти-модален сървър, който осигурява свързаност към всички DICOM устройства (XA, US, NM, MR, CT, и т.н.) в рамките на болницата.

е мулти-модален сървър, който осигурява свързаност към всички DICOM устройства (XA, US, NM, MR, CT,  и т.н.) в рамките на болницата.

BMPACS Сървър поддържа следните функции:

  • Query services (C-FIND SCP/SCU)
  • Storage services (C-STORE SCP/SCU)
  • Retrieve services (C-GET SCP/SCU, C-MOVE SCP/SCU)
  • Echo service (C-ECHO SCP)

Изтегляне на DICOM изображения може да бъде направено чрез BMPACS Viewer.